• โคมกันน้ำกันฝุ่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ | 18W
  • โคมไฟสนามชนิดปักดินหน้าเรียบ Ø92xH290 ชนิดปักดิน ตัวถังอลูมิเนียม 
  • โคมไฟสนามชนิดปักดิน หน้าตะแกรง ตัวถังอลูมิเนียม Øø92xH290 ชนิดปักดิน ดำผิวทราย MR16