• โคมไฟสนามชนิดปักดินหน้าเรียบ Ø92xH290 ชนิดปักดิน ตัวถังอลูมิเนียม 
  • โคมไฟสนามชนิดปักดิน หน้าตะแกรง ตัวถังอลูมิเนียม Øø92xH290 ชนิดปักดิน ดำผิวทราย MR16